Chuyện “4 không” của những người gác hải đăng Sơn Trà

Chuyện “4 không” của những người gác hải đăng Sơn Trà

(NTD) - Họ là những con người gắn tuổi thanh xuân của mình với những con tàu lênh đênh xa tít ngoài biển khơi. Ở đó, trên con mắt của biển hướng về phía đông, ngày ngày họ vẫn cặm cụi làm những công việc thầm lặng giữ cho ngọn hải đăng rực sáng, để những con tàu ra khơi biết hướng đi và về...